Despre noi

                                 Istoricul Liceului


        Liceul Industrial Nr 6 a început activitatea în anul şcolar 1973-1974 cu 2 clase de liceu cu 72 de elevi şi 4 clase de profesională cu 146 de elevi. În anul următor 1974-1975 au fost 22 clase liceu zi şi seral cu 781 de elevi , 5 clase de profesională cu 145 de elevi şi 4 clase de ucenici la locul de muncă cu 114 , deci in total 1040 elevi.

        Liceul pregătea muncitori cu înaltă calificare pentru următoarele specialităţi din industria alimentară:

  • prelucarea laptelui,a cărnii, a legumelor, a fructelor.
  • morărit - panificaţie
  • electromecanică


                                            Liceul în prezent


Oferta Educațională 2023-2024