Postări

Se afișează postări din ianuarie, 2020

AN ȘCOLAR 2019 - 2020

Tabel admiși etapa I șînvățământ profesional 2020 - 2021 - link Rezultate înscriere etapa I școală profesională - COD 603  link  și COD 610  link Posturi didactice vacante-rezervate  17.06.2020- link Lista funcții și a salariilor personalului încadrat la data de 31.03.2020 - link Bugetul de cheltuieli 2020 - link Lista posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate 2020-2021 și condiții specifice - link Hotărâri C.A. până la 05.03.2020- link Efective elevi la data de 19.02.2020 - link Efective elevi la data de 29.01.2020 - link Efective elevi la data de 13.01.2020 - link Execuție pe nivele de învățământ 2019 - link Anunț concurs post îngrijitor - link Procedura operațională privind transferul elevilor - link Hotărâri C.A. - link Efective elevi la data de 30.10.2019 - link Raport anual de evaluare internă a calității 2018-2019 - link Raport privind calitatea învățământului anul școlar 2018-2019 -  link Regulament intern Liceul Tehnologic de