AN ȘCOLAR 2019 - 2020

Tabel admiși etapa I șînvățământ profesional 2020 - 2021 - link

Rezultate înscriere etapa I școală profesională - COD 603 link și COD 610 link

Posturi didactice vacante-rezervate  17.06.2020- link

Lista funcții și a salariilor personalului încadrat la data de 31.03.2020 - link

Bugetul de cheltuieli 2020 - link

Lista posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate 2020-2021 și condiții specifice - link

Hotărâri C.A. până la 05.03.2020- link

Efective elevi la data de 19.02.2020 - link

Efective elevi la data de 29.01.2020 - link

Efective elevi la data de 13.01.2020 - link

Execuție pe nivele de învățământ 2019 - link

Anunț concurs post îngrijitor - link

Procedura operațională privind transferul elevilor - link

Hotărâri C.A. - link

Efective elevi la data de 30.10.2019 - link

Raport anual de evaluare internă a calității 2018-2019 - link

Raport privind calitatea învățământului anul școlar 2018-2019 - link

Regulament intern Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară - link

Regulament de organizare și funcționare - link

Lista funcții art.33 Legea 153/2017 la 30 septembrie 2019 - link

Efective elevi pentru anul școlar 2019 - 2020 - link

Efective elevi la data de 06.09.2019 - link