AN ȘCOLAR 2021-2022


ANUNȚ - Calendar înscriere clasa a IX-a liceu pentru anul școlar 2022-2023
...........................................................................................................................

Rezultate examen de certificare competențe profesionale nivelul 4 sesiunea mai 2022...................................................................................................................................

Propagăm informații despre proiectul POCU/904/6/25, cod SMIS 146587

Profesionalizarea carierei didactice – PROF

al cărui beneficiar este Ministerul Educației și Casa Corpului Didactic Hunedoara - Partener P10

sigla proiectului – imaginea se poate salva de la link-ul https://www.ccdhunedoara.ro/admin/fisiere/00000001496.png, sau folosind codul QR alăturat, 


link-ul http://ccdhunedoara.ro/?a=83 cu mențiunea Informații proiect POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice – PROF
..................................................................................................................................

Funcții și salarii la 31.03.2022 - link
..................................................................................................................................

Lista posturilor vacante la data de 22.03.2022 - link
..................................................................................................................................

Lista posturilor didactice vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 - link
...................................................................................................................................

Metodologie-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023 extras - link

...................................................................................................................................

Informații proiect POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice -PROF - link: http://ccdhunedoara.ro/?a=83 

...................................................................................................................................

Proiect cu Consiliul Județean Timiș Interferențe Culturale în Banatul de câmpie și Banatul Montan - link

....................................................................................................................................

Codul de etică al Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Timișoara pentru anul școlar 2021-2022 - LINK

....................................................................................................................................

Hotărâre Consiliului de Administrație privind revenirea la cursuri din data de 08.11.2021 - link

.....................................................................................................................................

Codul de etică - link

.....................................................................................................................................

Situația afișării ponderii personalului propriu vaccinat_total_01.11.2021 - link 

.....................................................................................................................................

Regulamentul intern - link

.....................................................................................................................................

Proiecte educaționale în colaborare cu CJRAE Timiș: proiect educațional, proiect prevenirea consumului de droguri, proiect de la școală la carieră, proiect antibullyng, cyberbullyng

.....................................................................................................................................

Funcții și salarii conform art. 33 din Legea 153/2017 la data de 30.09.2021 - link

.....................................................................................................................................

Posturi didactice/catedre care au devenit vacante/rezervate pe parcursul anului școlar 2021-2022 - link

.....................................................................................................................................

Anunț festivitatea de începere a noului an școlar 2021-2022 - link

Comentarii